ترموکوپل

ترموکوپل ها از پر کاربرترین تجهیزات اندازه گیری دما می باشد.
ترموکوپل های سرامیکی تیپ S و R می توانند دماهای بالاتری نسبت به ترموکوپل های دیگر تحمل می کنند.
این تجهیزات به دلیل پوشش سرامیکی خود می توانند تا دمای ۱۷۰۰ درجه را تحمل کنند.
به دلیل حساسیت این سرامیک ها به ضربه باید در بسته بسته های استانداردی قرار گیرند.
در نظر گرفتن دمای کاری باعث می شود عمر این تجهیزات بیشتر شود. انتخاب سیم مناسب با ضخامت و جوش قابل قبول باعث افزایش طول عمر اینگونه تجهیزات می گردد.
متاسفانه به دلیل قیمت بالای سیم های این گونه ترموکوپل ها، برخی سازندگان با کشیدن سیم و نازک کردن آنها از کیفیت کار کاسته و تجهیز کارکرد درست خود را از دست می دهد،(تشخیص کشیدگی سیم کار ساده ای نمی باشد)