ارفیس پلیت فلومتر


یکی از معضلات اندازه گیری دبی ، مربوط به سیالات بسیار خورنده (ph های بسیار کم و زیاد)، سیالات حاوی کلر مانند TiCl4 و گوگرد دار است .
نیاز به ساخت و طراحی فلومتر مناسب برای این سیالات بسیار لازم و ضروری می باشد زیرا این فلومترهاباید دقت و استحکام لازم را در این شرایط داشته باشد.
شرکت NICO با ساخت این گونه اوریفیس فلومترها با متریال های خاص و مقاوم در برابر هر گونه خوردگی،توانسته است گامی در جهت بهبود فرآیند های کنترلی این سیستم بردارد.