دیافراگم سیل


یکی از ادوات مکمل برای اندازه گیری تجهیزات فشار مانند Pressure gauge و pressure transmitter می باشد.
هدف از استفاده ایزوله کردن تجهیز ات اندازه گیری فشار از سیال می باشد.
به عنوان مثال برای اندازه گیری فشار سیال اسید یا قلیا لازم است که از فشار سنج های بسیار خاص با قیمت های بالا استفاده نمود که در برابر اسید یا قلیا مقاومت لازم را داشته باشند که مستلزم خاص کردن متریال، تغییر روند تولید و … می شود که باعث ایجاد هزینه های سربار زیادی می گردد.
استفاده از دیافراگم مناسب در زیر گیج باعث استفاده از گیج های رایج و کم شدن قیمت نهایی پکیج میگردد.
استفاده از این دیافراگم ها برای کاربردهای غذایی و خطوط حاوی لجن و مواد مسدود کننده بسیار لازم و ضروری می باشد.
شرکت NICO قادر به طراحی و ساخت دیافراگم های PTFE ، استیل، MONEL و Hastalloy مطابق با شرایط کاربردی سیال می باشد.